*

 

Д. Дамянов. Обществена дискусия „Законът за академичния състав – крайно време за промяна!”, 10.02.2015 г.

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

– КРАЙНО ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА

 

Председателят на Съвета на ректорите професор Ваньо Митев беше удостоен с почетното научно звание „Доктор хонорис кауза“ на университета в Патра

 

На официална церемония, състояла се на 10 декември 2014 г., председателят на Съвета на ректорите на висшите училища в Р България – чл.-кор. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн беше удостоен с почетното научно звание „Доктор хонорис кауза“ на университета в Патра, Гърция. Събитието получи широк отзвук в гръцката преса, тъй като професор Митев е първият български учен, удостояван с това престижно звание от гръцки университет.

Епистоларна дискусия по повод акредитацията на ЕПУ

1. Писмо от проф. Биолчев до Управителния съвет на Съвета на ректорите.
2. Писмo от ЕПУ до ENQA (оригинал на английски и превод на български език).
3. Кореспонденция, разменена по електронна поща между проф. Биолчев и акад. Ячко Иванов.

П О К А Н А за провеждане на закрито заседание на Съвета на ректорите

П  О К А Н А

За провеждане на закрито заседание на Съвета на ректорите


Управителният съвет на Съвета на ректорите, на основание чл. 21, ал. 2 от Устава на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България


СВИКВА

 
Закрито заседание на Съвета на ректорите, което ще се проведе на 17.07.2014 г., (четвъртък), от 11.00 часа, във Висшето училище по застраховане и финанси,
гр. София, ул. „Гусла“ № 1, ет. 5, зала 501, при следния

ДНЕВЕН РЕД

Ротация на състава на акредитационния съвет на НАОА

Приложено качваме писмо от Председателя на НАОА проф. ДФН Боян Биолчев във връзка с предстоящото ротиране на състава на Акредитационния съвет на Агенцията.

Интервю с Доц. Григорий Вазов

ИНТЕРВЮ

Социална политика, която превръща висшисти в чистачки и охранители, е вредна

Чака ни сложна политическа въртележка в идните месеци, твърди президентът на Висшето училище по застраховане и финанси Григорий Вазов

СТАНОВИЩЕ ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ”


                                                              


Абонирай се за новости