Аграрен университет – Пловдив

Контакти

Адрес: бул. „Менделеев“ № 12, гр. Пловдив 4000
Сайт:  www.au-plovdiv.bg/
Телефон:  032/ 654 300

Ректор

Проф. д-р
Христина Янчева

Виж повече

 

О т създаването си през 1945 г. до днес Аграрният университет в Пловдив разпространява знания, съхранява и обогатява традициите в българското земеделие. Утвърждава се като национален център на аграрната наука и образование в България. Възпитаници на АУ – Пловдив, са над 30 000 агрономи, инженери, еколози, икономисти, от които над 3000 са чуждестранни граждани. Аграрният университет провежда обучение на европейско ниво в трите образователни степени: бакалавър, магистър и доктор.