Бургаски свободен университет

Контакти

Адрес: жк. Братя Миладинови, бул. Сан Стефано 62, Бургас 8001
Сайт:  www.bfu.bg
Телефон:   056/ 900 400

Ректор

MIB Blu

проф.
Милен Балтов

Виж повече
 

 

Б ургаският свободен университет (БСУ) е създаден с решение на Великото народно събрание от 18.ІХ.1991 г. и е един от първите частни университети в страната. Той е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация и е носител на Международен сертификат за качество ISO 9001:2008. БСУ е модерен, иновативен и ориентиран към студентите и тяхната професионална реализация университет със значими академични постижения и с утвърден международен статус. Мисията на БСУ е да бъде гъвкава, предприемчива и социалноотговорна институция, която подготвя специалисти с висша квалификация и с качества за бърза професионална реализация и развитие в динамична и глобализираща се среда.