Висше училище по телекомуникации и пощи

Контакти

VUTP
Адрес: гр. София ул. „акад. Стефан Младенов" 1
Сайт:  www.utp.bg
Телефон:  02/ 80 62 182

Ректор

Проф. д-р
Миглена Темелкова

Виж повече
 

 

С решение на Народното събрание от 26 май 2015 г. Колежът по телекомуникации и пощи е преобразуван във Висше училище по телекомуникации и пощи с предмет на дейност: обучение на специалисти с висше образование по специалности от професионални направления „Комуникационна и компютърна техника“ и „Администрация и управление“. Висшето училище по телекомуникации и пощи е правоприемник на Държавното телеграфо-пощенско училище, което е основано с указ на княз Александър I на 31 декември 1881 г. Днес във Висшето училище по телекомуникации и пощи се обучават повече от 1100 студенти.