проф. д-р Пенчо Гешев

Pencho Geshevпроф. д-р Пенчо Гешев

Национална спортна академия

Завършва висше образование в НСА “Васил Левски” през 1976 г.

От 1980 г. е асистент по ветроходство към катедра “Водни спортове”.

През 1985 г. -1988 г. е Зам.-председател на СФД „Академик” (София).

През 1990 г. защитава дисертация на тема “Начално обучение по ветроходство” за придобиване на научната степен “Доктор”.

През 2000 г. спечелва конкурс за Доцент по ветроходство към катедра “Водни спортове”.
През 2003 г. - 2007 г. е Декан на Факултета по кинезитерапия, туризъм и спортна анимация.
От 2007 г. до 2010 г. е Зам.-ректор по учебната дейност на НСА „Васил Левски”.
През 2003г.–2011г. е Председател на Общото събрание на НСА „Васил Левски”

В момента е Заместник-председател на БОК.
От 2012 г. до момента  е ректор на НСА "Васил Левски".