Медицински университет - Пловдив

Контакти

Адрес: бул. “Васил Априлов” №15-А, гр. Пловдив
Сайт:  www.mu-plovdiv.bg/
Телефон:  032 / 602 207

Ректор

MU Plovdiv

проф. д-р
Ангел Учиков, дмн

Виж повече
 

 

О т създаването му досега в Медицинския университет са подготвени и са придобили магистърска степен 16 017 лекари по медицина, 4653 лекари по дентална медицина, 619 фармацевти, 728 специалисти по обществено здраве и здравен мениджмънт, 726 бакалаври по управление на здравните грижи. През 70-ата му юбилейна година научно-преподавателският състав наброява 721 специалисти: 63 професори, 105 доценти, 268 главни асистенти, 192 асистенти, 46 старши преподаватели и 47 преподаватели. Днес Медицинският университет има знаково присъствие в живота на Пловдив. Авторитетът му се поддържа от работата и морала на неговите възпитаници. Довчерашните студенти са способни лечители, авторитетни ръководители и уважавани преподаватели. От редиците на пловдивските медици излязоха кметове, парламентаристи, министри и висши държавни служители, които носят у себе си благородството и хуманността, култивирани на студентската скамейка. МУ – Пловдив бе удостоен с престижната международна награда „Най-добър университет“ за водещи позиции в областта на образованието. Наградата бе връчена на Срещата на върха на лидерите в областта „Наука и образование“, която се проведе от 16 до 19 декември 2013 г. в Оксфорд, Великобритания, от Европейската бизнесасамблея и Академичния съвет на Клуба на ректорите в Европа.