Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“

Контакти

MUV
Адрес: ул. Марин Дринов 55, гр. Варна 9002
Сайт:  www.mu-varna.bg
Телефон:  + 359 52 677 050

Ректор

prof ignatov

Проф. д-р
Димитър Райков

Виж повече
 

 

М едицинският университет във Варна е високотехнологичен университет с над половинвековна история и традиции. Класическите модели на преподаване тук умело се съчетават с най-модерните технологии – 3D обучение по анатомия и система за допълващо електронно обучение с богато съдържание на електронни помагала.
Варненският Медицински университет предлага безкомпромисно качество в обучението – той е първият и единствен университет у нас, въвел през 2008 г. EFQM® модел за Business Excellence на Европейската фондация за управление на качеството. Дипломите, издавани от Университета, са признати във всички европейски държави. Предпочитан университет за студенти от 44 държави по света, МУ във Варна си партнира с 82 международни партньори от 5 континента. От 1961 г. до днес над 50 000 възпитаници на Университета живеят и работят в над 40 държави по света.