Международно висше бизнес училище

Международно висше бизнес училище

Контакти

MVBU
Адрес: ул. „Гурко“ 14, гр. Ботевград 2140
Сайт:  www.ibsedu.bg
Телефон:  +359 (0)723 688 12

Ректор

Prof G Apostolov Rector MVBU

Проф. д-р
Георги Апостолов

Виж повече
 

 

М еждународното висше бизнес училище е основано през 1991 г. като Българо-датски колеж по търговия, експорт и маркетинг. То е първият частен колеж с чуждестранно участие в България. От 25.VІІ.2002 г. с решение на XXXIX Народно събрание на Република България колежът е преобразуван в специализирано висше училище – Международно висше бизнес училище, с акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) за обучение на степен бакалавър, магистър и доктор. В Международното висше бизнес училище се обучават близо 6000 студенти.