Полковник Иван Георгиев Маламов

Ivan MalamovПолковник Иван Георгиев Маламов

Национален военен университет „Васил Левски“

ОБРАЗОВАНИЕ
2016 – 2017 ВА „Г. C. Pаковски”
Факултет “Национална сигурност и отбрана”
Специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили”
2005 – 2007 ВА „Г. C. Pаковски”
Факултет „Командно-щабен”
Специалност “Организация и управление на логистичното осигуряване на оперативно-тактическите формирования”
1992 – 1997 ВВУАПВО „Панайот Волов”
Военна специалност „Артилерийско въоръжение”
1988 – 1992 Техникум по механотехника, Благоевград
Специалност „Технология на машиностроенето”

КВАЛИФИКАЦИЯ
2015 Стратегически курс – ВА „Г. C. Pаковски”
2004 Езиков курс – английски език ІІ ниво
2001 Курс по информатика – Благоевград
2001 Езиков курс – английски език І ниво

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 15.08.2019 Началник на НВУ „Васил Левски”
2017 – 2019 Командир на 110 логистичен полк, Пловдив
2016 – 2017 Слушател във ВА „Г.С.Раковски”
2015 – 2016 Заместник-командир на 110 логистичен полк
2009 – 2015 Командир на батальон в 110 логистичен полк, Пловдив
2008 – 2009 Началник на отделение в 110 логистичен полк, Пловдив
2002 – 2008 Командир на рота в 110 логистичен полк, Пловдив
2001 – 2002 Командир на взвод в 110 логистичен полк, Пловдив
2000 – 2001 Командир на взвод в 3-та мотострелкова дивизия, Благоевград
1999 – 2000 Началник на отделение за регламентно-настроечни работи в 3-та мотострелкова дивизия, Благоевград
1997 – 1999 Помощник-началник на отделение в 3-та мотострелкова дивизия, Благоевград