Проф. д-р Виктор Златков

Viktor ZlatkovПроф. д-р Виктор Златков

Медицински университет - София

Проф. Златков е роден в София /1955/ и завършва медицина в МА-София /1980/. Първоначално работи като участъков акушер-гинеколог в АГО гр. Бобов дол и гр. Перник, а от 1983 г. е последователно асистент, старши асистент (1987г.) и главен асистент (1990г.) в Катедрата по акушерство и гинекология на тогавашния НИАГ „Майчин дом“-София. От 2000 г. е ст.н.с. II ст. и началник Гинекологична клиника в НМ Транспортна болница София. След конкурс (2007г) е избран за доцент по акушерство и гинекология към Катедрата по АГ на МФ, МУ-София, като от същата година е и началник Диагностично-консултативния блок на СБАЛАГ „Майчин дом“-София. От 2009 до 2016 г. е изпълнителен директор на болницата. От 2012 г. е професор, а за периода 2012 до 2016 г. е Зам. Декан на Медицинския факултет отговарящ за чуждоезиковото обучение. От 12.11.2016 г. е ректор на Медицински университет София. Има научно-образователната степен „доктор“ от 1996 г., две специалности - по акушерство и гинекология (1987г.), онкология (1997г.), и специализации по здравен мениджмънт (2002г.). Неговите научни трудове са в областта на общественото здраве, профилактиката и ранната диагностика на предрака и рака на репродуктивните органи на жената, инфекциите, амбулаторната и общата хирургия в акушерството и гинекологията. Автор и съавтор в над 150 публикации в периодичния научен печат (от тях 25 в международни издания) с над 350 цитирания. Автор и съавтор в 25 монографии, сборници и учебници (от тях 5 в международни издания). Има трима защитили докторанти един от тях е избран за професор. Ръководител и участник в 8 национални и 14 международни научни проекта. Специализирал е в Католическия университет, Брюксел и в университетската болница „Сен Венсан дьо Пол“ към университет на Париж V. Член е на Факултетния (2012) и Академичния съвет (2016) на МУ-София, на различни научни съвети, експертни комисии, главен редактор и член на редколегиите на 5 наши научни списания. Носител на наградата на името „Проф. д-р Ст. Киркович” за цялостна научна дейност на МФ към МУ-София /2015/, за „Здравен политик и мениджьр на 2016 г. на Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт, на почетния знак на БЛС (2006 г.) и други награди за научна и обществена дейност.

Той е национален консултант по акушерство и гинекология (2014-2017). Бил е член на УС на Съюза на българските медицински специалисти, на Българското дружество по онкогинекология, на УС на НЗОК (2002-2005), главен секретар на Асоциацията на университетските болници (2010-2014) и член на Обществения съвет „Фонд за лечение на деца“ (2004-2010)