Проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова

Senia JeliazkovaПроф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова

Химикотехнологичен и металургичен университет

Проф. д-р инж. Сеня Петрова Терзиева-Желязкова е родена в София. Средното си образование завършва в Техникум по индустриална химия. През 1986 г. се дипломира във ВХТИ, сега ХТМУ като инженер по специалност „Технология на неорганичните вещества”. Специализира професионална педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“.


Защитава кандидатска дисертация 2001 г. Хабилитира се като доцент през 2003 г., а от 2016 г. е професор. Заеманите академични и административни длъжности са: Ръководител на секция „Хуманитаристика и осигуряване на качеството на обучение”; Директор на Технологичния колеж към ХТМУ; Зам. декан на Деканата за продължаващо и паралелно обучение; Зам. ректор по акредитация и качество на обучение (2011-2019 г.).


Автор е на монографии, учебници и научни статии, публикувани в наши и чуждестранни научни списания. Под нейно ръководство са защитили успешно четирима докторанти. Член е на национални и международни изследователски екипи по редица проекти.
Омъжена е и има една дъщеря.