Проф. д-р инж. хим. Магдалена Миткова

Magdalena MitkovaПроф. д-р инж. хим. Магдалена Миткова

Университет „Проф. д-р Асен Златаров"

Проф. д-р инж. хим. Магдалена Миткова е родена в град Бургас. 

Средното си образование получава в  Немска езикова гимназия, а висшето във ВХТИ „Проф. д-р Асен Златаров“ по специалност „Технология на основния органичен синтез и горивата“. 

Професионалният й път е свързан с родния й град Бургас и Университета, където започва работа като асистент. Развитието й преминава през ръководител на катедра, заместник-ректор, а от 16.06.2015 година  е ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Докторската й дисертация е в областта на металокомплексната катализа. Доцентурата и професурата й са в направление 5.10 Химични технологии.

Научните й интереси включват металокомплексна катализа с преходни метали, кинетиката и процесите на преработка в тежкия органичен и нефтохимичен синтез. 

Автор е на 1 монография, 1 учебник, 2 учебни пособия и над 90 научни статии.

Участва и ръководи 5 европейски и 6 научни проекта. 

Омъжена, има 2 дъщери.