Проф. д-р Миглена Темелкова

Dimitur RadevПроф. д-р Миглена Темелкова

Висше училище по телекомуникации и пощи

Проф. д-р Миглена Темелкова е избрана за ректор на Висше училище по телекомуникации и пощи на 25 юни 2019 г. с мнозинство от 94% от реално гласувалите членове на Общото събрание на висшето училище. Тя е първата жена, избрана за ректор за мандат от 4 години в историята на Висше училище по телекомуникации и пощи. До избора си, проф. Темелкова е заемала длъжността заместник-ректор.


Проф. д-р Миглена Темелкова е завършила финанси в Икономически университет – Варна и право във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Специализирала е „Международно търговско право и международен бизнес“ в Свищовска академия „Димитър Ценов” и „Лидерство“ в университета „Джордж Таун“ – Вашингтон. От 2017 година е професор в професионално направление „Администрация и управление“. Тя е единственият в България сертифициран обучител по методиките за изграждане на лидери „Синеркуб” и „ГРИД”.


Проф. Темелкова е доцент на Висшата атестационна комисия от 2010 година по научната специалност „Организация и управление на производството“. Била е научен секретар на факултет МИА (2013 – 2014) и ръководител на Центъра за учебно-тренировъчни фирми във ВСУ „Черноризец Храбър“ (2013-2016).
Автор е на над 60 публикации на български, английски, немски и руски език в областта на контролинга, бизнес лидерството и лидерството.