Русенски университет „Ангел Кънчев“

Контакти

RUSE
Адрес: ул. "Студентска" 8, Русе 7017
Сайт:  www.uni-ruse.bg/
Телефон:  (+359) 082 888 465

Ректор

Plamen Kangalov

проф. д-р инж.
Пламен Ганчев Кангалов

Виж повече
 

 

Р усенският университет „Ангел Кънчев" има за свое призвание разпространяването на знания, извършването на фундаментални и приложни научни изследвания и внедряването на иновации в практиката, с което способства за изграждането на висококвалифицирани специалисти и за устойчивото развитие на региона и страната. В модерни учебни зали и изследователски лаборатории се обучават около 10 000 студенти и докторанти. Обучението се провежда от висококвалифицирани преподаватели, от които 49 професори, 177 доценти и 296 доктори и доктори на науката. В учебния процес са включени и много хонорувани признати в своята област специалисти. На всички желаещи студенти е осигурено общежитие и прекрасна база за спорт и почивка.