Членове


Висшите училища в България са нейното минало и настояще, но те са най-вече нейното бъдеще. В тях е духовната мощ на нацията, нейното икономическо благоденствие, културен просперитет и техническо развитие.

В Съвета на Ректорите на Висшите училища на Република България членуват 50 висши училища представлявани от техните ректори.