Ръководство

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 • Председател

  на Съвета на Ректорите в Република България

 • ПРОФ. Д-Р ЛЮБЕН ТОТЕВ

  Проф. д-р инж. Любен Тотев завършва Минно-геоложки университет през 1980 г. по специалност „Технология на минното производство“ /ПРПИ/. Виж Повече

 • Ректор

  на Минно-геоложки университет гр.София

Зам. - председател
проф. д.ик.н. Стати Статев

проф. д.ик.н.
Стати Статев

Университет за национално и световно стопанство
Главен секретар
доц. д-р Григорий Вазов

доц. д-р
Григорий Вазов

Висше училище по застраховане и финанси
Член на УС
проф. дфн Анастас Герджиков

проф. дфн
Анастас Герджиков

Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Член на УС
проф. д-р Славчо Томов

проф. д-р
Славчо Томов

Медицински университет - Плевен
Член на УС
проф. д-р Станислав Семерджиев

проф. д-р
Станислав Семерджиев

Национална академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) "Кръстьо Сарафов"

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 

Член на КС
Проф. д-р инж. – икон. Даниела Тодорова

Проф. д-р инж. – икон.
Даниела Тодорова

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“

 

ЕТИЧНА КОМИСИЯ

Pencho Geshev
 • Председател

  на Етичната Комисия на съвета на Ректорите в Република България

 • проф. д-р
  Пенчо Гешев

  Завършва висше образование в НСА “Васил Левски” през 1976 г. От 1980 г. е асистент по ветроходство към катедра “Водни спортове”. През 1985 г. -1988 г. е Зам.-председател на СФД „Академик” (София). Виж Повече

 • Ректор

  на Национална спортна академия гр.София

Член на етична комисия
проф. дпн Галя Христозова

проф. дпн
Галя Христозова

Бургаски свободен университет
Член на етична комисия
проф. д-р Христина Янчева

проф. д-р
Христина Янчева

Аграрен университет Пловдив