Офис на председателя на УС на "Съвета на ректорите" проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн

 Офис на главния секретар на УС на "Съвета на ректорите" доц. д-р Григорий Вазов