УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ

НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

проф. д-р

Председател

проф. д-р Любен Тотев

Минно-геоложки университет “Св. Ив. Рилски”


 

проф. дтн Христо Белоев

проф. д-р Запрян Козлуджов
 

Зам. - председател

проф. д.ик.н. Стати Статев

Университет за национално
и световно стопанство

Зам. - председател

проф. д-р Запрян Козлуджов

Пловдивски университет
“Паисий Хилендарски”

 

доц. д-р

проф. д.ик.н. Стати Статев
 

Главен секретар

доц. д-р Григорий Вазов

Висше училище
по застраховане и финанси

Член

проф. дфн Анастас Герджиков

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

 

проф.
 

 

Проф. д-р Станислав Семерджиев

Национална академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) "Кръстьо Сарафов"

 

 

 

 


 

    КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ

НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

проф. д-р

Председател

проф. дтн инж. Георги Михов

Технически университет – София

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

Член

проф. д-р Христина Янчева

Аграрен университет - Пловдив

Член

доц. д-р инж. Росен Василев

Технически университет - Варна

     

 


           ЕТИЧНА КОМИСИЯ НА СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ

НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

проф. д-р

Председател

проф. д-р Димитър Димитров

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

Член

проф. д - р Велизара Пенчева

Русенски университет “Ангел Кънчев”

Член

проф. Пенчо Гешев

Национална спортна академия