УНИВЕРСИТЕТИ
Аграрен университет
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
Академия на МВР
Американски университет в България
Бургаски свободен университет
Бургаски университет “Проф. д-р Асен Златаров”
Варненски свободен университет “Ч. Храбър”
ВТУ “Св.Св Кирил и Методий”
Висше военноморско училище “Никола Йонков Вапцаров”
Висше строително училище “Любен Каравелов” – София
Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” – София
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив
Висше училище по застраховане и финанси
Висше училище по мениджмънт
Висше училище по сигурност и икономика
Висше училище по телекомуникации и пощи София
Военна академия “Г.С. Раковски”
Военномедицинска академия
Европейско висше училище по икономика и мениджмънт
Икономически университет -Варна
Лесотехнически университет
Медицински университет “Проф. д-р П.Стоянов”
Медицински университет - Плевен
Медицински университет - Пловдив
Медицински университет - София
Международно висше бизнес училище
Минно-геоложки университет “Св. Ив. Рилски”
Национален военен университет “Васил Левски”
Национална академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) "Кръстьо Сарафов"
Национална музикална академия “Проф.П.Владигеров”
Национална спортна академия
Национална художествена академия
Нов български университет
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
Русенски университет “Ангел Кънчев”
Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Стопанска академия “Димитър А. Ценов”
Технически университет - Варна
Технически университет - Габрово
Технически университет - София
Тракийски университет
Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)
Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)
Университет по хранителни технологии
Химикотехнологичен и металургичен университет
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
ЮЗУ “Неофит Рилски”
КОЛЕЖИ
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг София
Колеж по туризъм  Благоевград
Театрален колеж “Любен Гройс” София