Новият Управителен съвет на Съвета на ректорите проведе своето първо заседание

20 Мар

Новият Управителен съвет на Съвета на ректорите проведе своето първо заседание