доц. д-р Григорий Вазов

VazovДоц. д-р Григорий Вазов

Висше училище по застраховане и финанси

 Доц. д-р Григорий Вазов е президент на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) от 2005 до 2017 г. и негов ректор от 2008 г. Той е член на Фискалния съвет на Република България, генерален секретар на Съвета на ректорите, а също и член на Надзорния съвет на ДЗИ, част от KBC Group.

В периода 1991-1994 г. заема постовете съветник на министъра и зам.- министър в Министерството на промишлеността, търговията и услугите. Между 1998 г. и 2010 г. е декан на Факултета по финанси и счетоводство на най-големия държавен университет в България - Университетът за национално и световно стопанство в София. В периода 1992-1994 г. е председател на Съвета на директорите на „Балканбанк“.

Бил е член на СД на Международната банка за икономическо сътрудничество, на Международната инвестиционна банка, както и на Банковата консолидационна компания. От 1994 г. е директор на "Вазов Институт", София, който разработва финансови анализи, проекти за преструктуриране и проекти, свързани със структурните фондове на ЕС.

Бил е преподавател в Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов, между 1976 и 1999 г.