Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

Контакти

VSU
Адрес: к.к. Чайка, 9007 Варна
Сайт:  www.vfu.bg
Телефон:  052 359 620

Ректор

проф. д-р
Петър Христов

Виж повече

 

В арненският свободен университет „Черноризец Храбър“ е най-големият частен университет в България. Той е утвърден академичен център, който съчетава обучението на български и чуждестранни студенти в приоритетни за страната области и създава международно конвертируем и конкурентен научен и академичен продукт. В него се обучават над 10 хиляди студенти в над 67 бакалавърски и магистърски, и 29 докторски прог­рами. ВСУ „Черноризец Храбър“ се утвърждава като университет със съвременен мениджмънт, търсещ качествена промяна в критериите за подбор на академичния състав и в критериите за оценка на дейността му, с развиващ се център за управление на проекти, с перспективна програма за професионално развитие на студентите. Всичко това го откроява като образователна марка, спечелила доверието не само на своите възпитаници, а и на многобройните си академични партньори в целия свят.