Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"

Контакти

Адрес: ул. „Васил Друмев“ 73, 9026 Варна Център
Сайт:  www.naval-acad.bg
Телефон:  052 632 015, 052 552 222

Ректор

проф. д.в.н.
Боян Медникаров

Виж повече

 

М орското училище е с богати традиции, които водят началото си от XIX век. Те включват съчетаването на теоретичното обучение с практиката и с възпитанието в дух на дисциплина, екипност и любов към морето. Не на последно място е уважението към ветераните и преподавателите на флотската Алма матер, външен израз на което е отдаването на почести пред паметника на патрона на ВВМУ – Никола Вапцаров, и провеждането на военен ритуал пред Алеята на преподавателя. Мисията на ВВМУ е подготовка на висококвалифицирани специалисти за българските ВМС и за морската индустрия и научно осигуряване на трансформацията на ВМС и на развитието на морския сектор на Република България.