проф. Милен Балтов

Galq Hristozovaпроф. Милен Балтов

Бургаски свободен университет

Милен Балтов завършва през 1988 г. със златен медал Гимназията с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“ - Сливен и е част от първите девет паралелки в страната с профил учител по английски език. В периода 1986 – 1988 г., той е координатор на между-училищния Клуб „Международни отношения“ и победител в общински и междурегионални конкурси с темата на реферата си „Кризата на заетостта в развитите капиталистически държави през 80-те години“.

През 1994 г. Милен Балтов завършва висшето си образование във Висшия икономически институт – София (сега УНСС) по специалност „Икономика и управление на индустрията“. Докторантурата му е в научна специалност „Икономика и управление (по отрасли)“ в Университета за национално и световно стопанство и в Университета на Санкт Гален, Швейцария. През 2000 г. защитава онс „доктор“ с тема на дисертацията „Управленско консултиране за малки и средни предприятия“. През 90-те години на 20 век и в отделни периоди до 2005 г., Милен Балтов е служител на Авиокомпания „Балкан“, работи за Нидерландския икономически институт (сега Екорис), германската компания ГОПА и датската Рамбол, както и в Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството. Като д-р по икономика е привличан като външен оценител на дистанционното обучение на британските Опън юнивърсити и Университета на Съри (Гилдфорд).

През 2005 г. е назначен за гл.ас. д-р, през 2009 г. за доцент, а през 2014 г. за професор в Бургаския свободен университет, като освен титуляр на бизнес дисциплини е ангажиран като предприемач, ключов експерт и координатор на проекти за развитие на иновациите, индустриалните зони и създаване на междинни звена за управление на евро средства в България, Хърватска, Северна Македония, а след 2013 г. в Казахстан като международен член на комисии по акредитацията на висши училища. През 2010 г. е избран за зам.-ректор по учебната дейност в БСУ, а през 2014 г. и 2018 г. за зам.-ректор по НИД и МС.

Проф. Балтов е автор на над 110 научни публикации, член е на редакционните колегии на множество международни списания, ръководител е на докторска програма по „Икономика и управление (индустрия)“ и на докторанти от България, Индия, Германия, Непал и Пакистан. Ръководи работни групи в акциите по КОСТ (финансирани от 8 РП, Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа) „Мегапроектите в ЕС“, „ЕС в комплексните териториални икономически модели и решения“ и „Паневропейска мрежа за възобновяема енергия от моретата“, редакционния съвет на акция „Преосмисляне на устойчивото развитие в посока на регенеративна икономика“ и координатор на научните мисии в акция „Мултидисциплинарни иновации за обществени промени“.

Проф. Балтов е член на Асамблеята за мисия „Здравословни океани, морета, вътрешни и крайбрежни води“ и съ-председател на групата на висшите заинтересовани страни по „Стратегическия дневен ред за изследвания и иновации в Черно море“ към Европейската комисия. Представител е на България в програмния комитет за „Европейския иновационен съвет и европейската иновационна екосистема“ на програма Хоризонт Европа, наследник на инструмента „Малки и средни предприятия“ по програма Хоризонт 2020.

Проф. Балтов е основател и водещ на седмичното авторско предаване „Икономистът говори“ по българското национално Дарик радио. Владее английски, руски, немски, френски, португалски и гръцки език.

На 28 февруари 2022 г. проф. д-р Милен Балтов беше избран за ректор на Бургаския свободен университет.