Национална музикална академия „Панчо Владигеров“

Контакти

MUSIK AKAD
Адрес: бул. Евлоги Георгиев 94, гр. София 1505
Сайт:  www.nma.bg
Телефон:  02 440 97 84

Ректор

pancho vl

Проф. д-р
Сава Димитров

Виж повече
 

 

Н ационалната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ е единственото висше училище за професионални музиканти в България, което включва пълния спектър на музикалнотеоретичните и изпълнителските специалности. Държавната музикална академия е основана през 1921 г. с Царски указ № 145 на Н.В. цар Борис ІІІ, обнародван в Държавен вестник от 21.VІІ.1921 г. Наименованието Държавна музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ е узаконено с Постановление № 52 на Министерския съвет на Република България от 2.ІІІ.1995 година. От май 2006 г. Академията е преименувана с решение на Народното събрание на Република България в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров". Възпитаниците и преподавателите на Академията са в елита на световното музикантство.