Нов български университет

Контакти

NBU
Адрес: ж.к. Овча купел, бул. Монтевидео № 21, София 1618
Сайт:  www.nbu.bg
Телефон:  02/ 81 10 247

Ректор

plamen doinov

Проф. д.н.
Пламен Дойнов

Виж повече
 

 

П рез юли 1989 г. университетски преподаватели и изследователи основават Дружество за нов български университет. Неговата цел е да работи за реформиране на българското образование. На 18 септември 1991 г. Дружеството получава от Великото Народно събрание статут на университет с името Нов български университет. Нов български университет има мисията да е автономна и либерална академична институция, която допринася за напредъка на университетското образование чрез достъпно интердисциплинарно и специализирано обучение и чрез научни изследвания по международни стандарти. Като поставя в служба на обществото своя академичен потенциал, Университетът формира предприемчиви, социалноотговорни личности, подготвени за живот в условията на съвременния демократичен свят. Нов български университет е първото висше училище в България, в което се въвеждат кредитната система, обучението по образователните степени специалист, бакалавър и магистър, дистанционното и продължаващото обучение.