Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Контакти

Paisii
Адрес: ул. "Цар Асен" 24, гр. Пловдив
Сайт:  www.uni-plovdiv.bg
Телефон:  032/ 261-261

Ректор

Проф. д-р
Румен Младенов

Виж повече

 

П ловдивският университет „Паисий Хилендарски" е водеща културна, образователна и научна институция в Република България. Той е най-голямото висше училище в Южна България и второто по големина в страната след Софийския университет „Св. Климент Охридски". Основан е през 1961 година като Висш педагогически институт по природо-математически науки. Обявен е за университет през 1972 година. Днес Пловдивският университет „Паисий Хилендарски" напълно оправдава и защитава името си „университет“, обучавайки студенти в повече от 60 специалности по природни, хуманитарни, обществени и икономически науки.