Проф. д.и.н. Георги Колев

Georgi KolevПроф. д.и.н. Георги Колев

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Проф. д.и.н. Георги Колев е ректор на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ от 2015 година.

Работи в Шуменския университет от 1997 г., заемал е длъжностите ръководител на катедра, заместник-декан и декан на Педагогическия факултет. Заместник-ректор по стопанската и инвестиционна дейност и кариерно развитие на академичния състав е в периода 2011-2015 година. Член на Стопанския съвет, на Издателския съвет и на Комисията по кадрово и научно израстване в Шуменския университет.

Народен представител в 41-ото Народно събрание.

Експерт в Комисията за наука и образование в 39-ото Народно събрание в периода 2002-2005 г., в 42-то Народно събрание в периода 2013-2014 г. и в 43-то Народно събрание в периода 2014-2017 г.

В периода 2003-2004 година е участвал в създаването на академични програми за работа с бежанци към Върховния комисариат за бежанците на ООН.

Областите на професионалните му интереси са социална педагогика, социална политика, теория и история на социалната работа, методи на социалната работа, социална работа, социални дейности, бежанци, мигранти, финанси, управление, социално управление, мениджмънт, миграционна политика, пропедевтика на социалните дейности.

Преподавани дисциплини: социална педагогика, основони на социалната работа, социална рехабилитация, социално управление, въвеждане в специалността, кинезитерапия, международно социална политика на инвалидите, социална работа при деца с нарушения в развитието, методи на социална работа при лица с интелектуална недостатъчност.

Води лекции в Тракийския университет-Стара Загора, Медицинския университет-Варна, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Великотърновския университет „Свети Свети Кирил и Методий“.

Роден е на 20 април 1958 г. в Шумен. Владее руски език.