Технически университет - София

Контакти

Адрес: бул. „Климент Охридски” 8, гр. София 1000
Сайт:  www.tu-sofia.bg
Телефон:  (+359 2) 965 2111

Ректор

prof Kralov

Проф. дн инж.
Иван Кралов

Виж повече

 

Техническият университет (ТУ) в София е най-големият учебно-научен комплекс в България в областта на техническите и приложните науки, съхранил в себе си добрите традиции във висшето образование, заложени от неговите създатели. Като първи и най-голям политехнически център, подпомогнал създаването на повечето от висшите технически училища в страната, вече 70 години той дефинира образователните стандарти и въвежда националните приоритети за развитие на инженерното образование и наука. В Техническия университет – София, се обучават над 10 000 български и близо 1000 чуждестранни студенти в степените професионален бакалавър, бакалавър, магистър и доктор по учебни планове и програми, синхронизирани с Германия, Франция и Англия, а системата за трансфер на кредити позволява обучение и в европейски университети през определен период от следването при пълно признаване на изучаваните дисциплини и положените изпити. Приоритетна цел в дейността на Техническия университет – София, е качественото обучение, съобразено със съвременните изисквания, което утвърждава неговия престиж като водещ образователен център на европейско и световно равнище.