Университет по хранителни технологии

Контакти

UHT
Адрес: бул. „Марица” № 26, гр. Пловдив
Сайт:  www.uft-plovdiv.bg
Телефон:  +359 32 643 005

Ректор

mollov

Проф. д.н.
Галин Иванов

Виж повече
 

 

О снован през 1953 като Висш институт по хранителна и вкусова промишленост (ВИХВП), днес Университетът по хранителни технологии съчетава половинвековното си наследство със съвременни методики и динамичен подход към обучението и научните изследвания.
Студентите изучават широк спектър от специалности в областта на хранителната наука, техника и технологии, на туризма, биотехнологиите, икономиката, компютърната и информационната техника. Те са организирани в три образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. Високата квалификация на завършващите им позволява успешно да се реализират в избраната от тях професия и да заемат отговорни и ръководни позиции в обществото.
Постиженията на Университета често са резултат от съвместните усилия на специалисти в различни дисциплини – един процес, който е едновременно иновативен и вдъхновяващ. Сътрудничеството с бизнеса и с различни организации цели да гарантира конвертируемостта на академичното знание и трансфера му към обществото.