Генерал–Майор д-р Груди Иванов Ангелов

Grudi AngelovГенерал–Майор д-р Груди Иванов Ангелов

Военна академия „Г. С. Раковски“

ОБРАЗОВАНИЕ
1983 Завършва Математическа гимназия в гр. Хасково
1983 – 1987 ВНВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново
1994 – 1996 Военна академия „Г.С.Раковски” – гр. София
2006 – 2007
2018 Сухопътен колеж по отбраната на САЩ – Карлайл, Пенсилвания, САЩ (генерал-щабна академия) – Магистратура по „Стратегически науки“
Доктор по Национална сигурност

ВОЕННА КАРИЕРА
1987 – 1988 Командир на мотострелкови взвод в 49 МСП – Симеоновград
1988 – 1991 Командир на мотострелкова рота в 49 МСП – Симеоновград
1991 – 1993 Началник на щаба на мотострелкови батальон в 49 МСП – Симеоновград
1993 – 1994 Началник на щаба на мотострелкови батальон в 22 МСП – Харманли
1996 – 2000 Заместник-началник на щаба на 22 МСП – Харманли
2000 – 2001 Началник на щаба на 49 МСП – Симеоновград
04.2001 – 09.2001 Изпълняващ длъжността Командир на 49 МСП – Симеоновград
2001 – 2003 Командир на пехотен батальон – Стара Загора
2003 – 2006 Командир на механизиран батальон – Стара Загора
2007 – 2008 Заместник-командир на 9 Бронетанкова бригада – София
2008 – 2010 Началник на щаба на 9 Бригаден щаб – София
2010 – 2013 Обединено командване на силите на НАТО в Неапол, Италия
2010 – 05. 2012 Началник на екип от съветници към НЩ на Обединеното командване на силите на НАТО в Неапол, Италия
05.2012 – 02.2013 Началник на отдел „Управление на бизнес-процесите“
02.2013 – 09.2013 Началник на отдел „Доктрини и поуки от практиката“ в Обединеното командване на силите на НАТО в Неапол, Италия
2013 – 2015 Началник на отдел „Бойна подготовка“ в командването на Сухопътните войски
2015 – 2016 Командир на 61-ва Стрямска механизирана бригада – Карлово
2016 Началник на Военна академия „Г. С. Раковски” – София

УЧАСТИЕ В МИСИИ
2003 – 2004 Заместник-национален представител на 1 Български контингент в Ирак – участие в оперция „Иракска свобода“

ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
1991 Курс за НЩ и командири на мотострелкови батальони
1992 Курс за предни авионасочвачи
2001 Езиков курс „Английски език“ в НВУ – Велико Търново
2005 Езиков курс „Английски език“ – Йорк, Великобритания
2005 Курс за действия в среда различна от война – Кьонингсберг, Австрия
2011 Участие в семинар за висши офицери на НАТО – Рига, Латвия
2012 Курс за старши офицери за планиране операции на НАТО – в училището на НАТО в Оберамергау, Германия

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН - 2018 „Доктор"

ОРДЕНИ И НАГРАДИ
2004 Награден знак за вярна служба под знамената – ІІІ степен
2013 Медал за принос към НАТО „10 години България в НАТО“
2015 Награден знак за отлична служба І степен
2018 Награден знак за вярна служба под знамената – I степен
Предметни награди, морални поощрения и грамоти

ПРОИЗВЕЖДАНЕ В ЗВАНИЯ
1987 Лейтенант
1990 Старши лейтенант
1994 Капитан
1997 Майор
2000 Подполковник
2008 Полковник
2015 Бригаден генерал
2016 Генерал-майор

 

ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
Английски STANAG 6001 ( 4 – 4 – 3+ – 3+ ); Испански (B1),
Италиански и Руски