проф. д-р Георги Вълчев

gerdjikovпроф. д-р  Георги Вълчев

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Роден е на 6 март 1962 г. През 1988 г. завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“, магистър по история с втора специалност философия. През 1998 г. получава образователната и научна степен „доктор“ в Софийския университет, Център по културознание.

На 22 ноември 2023 г. Общото събрание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ избира проф. д-р Георги Вълчев за ректор.

В периода 2015 - 2023 г. е заместник-ректор на Софийския университет по учебната дейност – докторанти и продължаващо обучение.

Заместник-декан на Философския факултет по учебната дейност (2011-2015 г.). Ръководител на Катедра „История и теория на културата“ (2011-2019 г.). Научен секретар на Катедра „История и теория на културата“ (2003-2011 г.). Ръководител е на магистърска програма „Мениджмънт и социализация на културното наследство“.

Член на Факултетния съвет на Философския факултет от 2011 г. и на Академичния съвет на Софийския университет от 2019 г.

В периода 1992-2007 г. е последователно специалист, главен експерт и директор на отдел „Култура и вероизповедания“ и на дирекция „Образование и култура“ на Община Стара Загора. От 2002 до 2010 г. е главен асистент, от 2010 г. - доцент в Катедра „История и теория на културата“ на Философския факултет на Софийския университет. През 2023 г. е избран за професор.

Член на Съюза на учените в България, на Алианс Франсез, Общобългарския комитет „Васил Левски“ и на Националния форум „Културно наследство“.

Автор е на множество научни публикации, съставител и редактор на сборници и книги.