Проф. д-р Миглена Темелкова

Miglena-TemelkovaПроф. д-р Миглена Темелкова

Висше училище по телекомуникации и пощи

Проф. д-р Миглена Темелкова е родена във Варна. Избрана е за ректор на Висше училище по телекомуникации и пощи на 25 юни 2019 г., с мнозинство от 94% от реално гласувалите членове на Общото събрание. Тя е първата жена, избрана за ректор в историята на ВУТП. До избора си, проф. Темелкова е заемала длъжността заместник-ректор.

Завършила е специалност „Финанси” в Икономически университет – Варна и специалност „Право” – ВТУ „Свети Свети Кирил и Методий”. Професор е в 3.7 Администрация и управление, доцент в 5.13 Общо инженерство. Специализирала е „Лидерство“ в университета „Джордж Таун“ – Вашингтон. Има собствена методика за обучение и изграждане на дигитални лидери – Smart leadership, по която до момента са обучени над 150 студента. Автор е на над 80 публикации на български, английски, немски и руски език.

Нейна е заслугата в българското образователно пространство да се заговори за интердисциплинарност и професии на бъдещето, за широкоспектърни алианси при запазена самобитност и уникалност на образователния профил на всеки от университетите ни.

Проф. Темелкова е безспорен лидер на мнение и авторитет в академичните среди. На 12 май 2023 г. става първият български учен, удостоен с почетното звание „Професор хонорис кауза“ от университет „Скопие“ в Северна Македония. Научните й интереси са в областта на адитивни производствени технологии, кибер-физични производствени системи, преструктуриране на производствени системи, оптимизация на процесите, управление на производството, контролинг, дигитално лидерство, стратегическо бизнес лидерство.