Ръководство

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

  • Председател

    на Съвета на Ректорите в Република България

  • проф. дфн Анастас Герджиков

    Анастас Герджиков завършва средното си образование през 1982 г. в Националната гимназия за древни езици и култури. През 1984-1985 г. следва специалност „Класическа филология” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Виж Повече

  • Ректор

    Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Зам. - председател
Чл.-кор.проф. дтн Христо Белоев

Чл.-кор.проф. дтн
Христо Белоев

Русенски университет „Ангел Кънчев"
Гл. секретар
Проф. д-р Димитър Димитров

Проф. д-р
Димитър Димитров

Университет за национално и световно стопанство
Член на УС
проф. д-р Христина Янчева

проф. д-р
Христина Янчева

Аграрен университет Пловдив
Член на УС
акад. проф. дмн Лъчезар Трайков

акад. проф. дмн
Лъчезар Трайков

Медицински университет - София

 

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 

Председател
Проф. д-р Евгени Станимиров

Проф. д-р
Евгени Станимиров

Икономически университет - Варна
Член на КС
Проф. дн Ирена Петева

Проф. дн
Ирена Петева

УниБИТ - София
Член на КС
Проф. д-р Петър Христов

Проф. д-р
Петър Христов

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

 

ЕТИЧНА КОМИСИЯ

 
Председател
Проф. д-р Тони Шекерджиева – Новак

Проф. д-р
Тони Шекерджиева – Новак

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство“ - Пловдив
Член на етична комисия
Чл.-кор. проф. дн Иван Илиев

Чл.-кор. проф. дн
Иван Илиев

Лесотехнически университет - София
Член на етична комисия
Проф. дтн Иван Кралов

Проф. дтн Иван Кралов

Технически университет - София