Ръководство

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Miglena Temelkova
 • Председател

  на Съвета на Ректорите в Република България

 • Проф. д-р Миглена Темелкова

  Проф. д-р Миглена Темелкова е родена във Варна. Избрана е за ректор на Висше училище по телекомуникации и пощи на 25 юни 2019 г., с мнозинство от 94% от реално гласувалите членове на Общото събрание. Тя е първата жена, избрана за ректор в историята на ВУТП. Виж Повече

 • Ректор

  Висше училище по телекомуникации и пощи

Зам.-председател
проф. д-р  Георги Вълчев

проф. д-р
Георги Вълчев

Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Зам.-председател
проф. д-р Добри Ярков

проф. д-р
Добри Ярков

Тракийски университет - Стара Загора
Главен секретар
проф. д-р Евгени Станимиров

проф. д-р
Евгени Станимиров

Икономически университет Варна
Член на УС
проф. д-р Димитър Димитров

проф. д-р
Димитър Димитров

ВТУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
Член на УС
Проф. д-р д.м. Добромир Димитров

Проф. д-р д.м.
Добромир Димитров

Медицински университет - Плевен
Член на УС
Проф. д-р Сава Димитров

Проф. д-р
Сава Димитров

Национална музикална академия „Панчо Владигеров“

 

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 

Председател
проф. Милен Балтов

проф.
Милен Балтов

Бургаски свободен университет
Член на контролен съвет
проф. дтн Иван Кралов

проф. дтн
Иван Кралов

Технически университет - София
Член на контролен съвет
проф. Георги Янков

проф.
Георги Янков

Национална художествена академия

 

 

ЕТИЧНА КОМИСИЯ

 
Председател
Проф. дн. Ирена Петева

Проф. дн.
Ирена Петева

Университет по библиотекознание и информационни технологии
Член на етична комисия
Проф. д-р Румен Младенов

Проф. д-р
Румен Младенов

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Член на етична комисия
Проф. д-р Георги Апостолов

Проф. д-р
Георги Апостолов

Международно висше бизнес училище