Контакти

Данни за контакт

Форма за контакт

 

Контакти с нас

Седалище: София - ул. „Гургулят” № 1, 1142 Център

Секретариат: +359 884 070 752

Експерт "Връзки с обществеността": +359 885 639 559

email: office@rectors.bg

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „акад. Стефан Младенов"1, Висше училище по телекомуникации и пощи