Тракийски университет

Контакти

Trakiiski
Адрес: Студентски град, Стара Загора 6015
Сайт:  www.uni-sz.bg/
Телефон:  042/ 699202

Ректор

Dobri Yarkov

проф. д-р
Добри Ярков

Виж повече
 

 

Т ракийският университет в Стара Загора е основан през 1995 г. В него близо 600 висококвалифицирани преподаватели и гост лектори от други университети в страната и в чужбина обучават над 8200 български и чуждестранни студенти в 72 бакалавърски специалности и магистърски програми. Университетът провежда повече от 70 докторски процедури. Издадени са над 15 000 свидетелства за квалификации и следдипломни специализации. Тракийският университет заема престижното 5-о място по рейтинговата класация на университетите в България и полага изключително големи грижи за обучението, бита и развитието на своите студенти. Университетът е акредитиран с много висока оценка – 9,27 (при максимална 10) от Националната агенция за оценяване и акредитация в България с правото да обучава в образователно-квалификационна степен (ОКС) бакалавър и магистър, както и в образователна и научна степен доктор.