Проф. Темелкова: "Младите хора са прагматично ориентирани, те търсят образователен продукт, осигуряващ бърза реализация на пазара на труда.

13 Юни

Проф. Темелкова: "Младите хора са прагматично ориентирани, те търсят образователен продукт, осигуряващ бърза реализация на пазара на труда.