ПОЗИЦИЯ на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България от 17.05.2024 г.

17 Май

ПОЗИЦИЯ на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България от 17.05.2024 г.