Семинар на тема „Предизвикателства пред развитието на висшето образование в България“ се проведе във Варна

28 Май

Семинар на тема „Предизвикателства пред развитието на висшето образование в България“ се проведе във Варна