Съветът на ректорите проведе редовно присъствено заседание във Варна

06 Юни

Съветът на ректорите проведе редовно присъствено заседание във Варна