Проф. д-р Димитър Димитров

Hristo BondjolovПроф. д-р Димитър Димитров

ВТУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Проф. д-р Димитър Йорданов Димитров е роден на 7.05.1966 в град Мартин, Чехословакия. Завършва НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ” в София и след това История във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, където преподава вече повече от 30 години.

Свързан е с три факултета – Исторически, Юридически и Православен богословски факултет.

Преподава История на Древния Рим, История на Византия, Средновековна балканска история, Държава и Църква във Византия, титуляр е по дисциплината Римско право.

Бил е научен сътрудник в Словашката академия на науките в Братислава. Владее седем езика, има преводи от старогръцки, латински и английски език.

Автор е на 5 монографии, на учебници и справочници (в съучастие) и на над 60 статии и студии в България и чужбина. От 2003 г. е доктор, от 2005 – доцент, от 2021 г. – професор. От 2015 до 2023 г. е заместник-ректор по международната дейност, а на 29 май 2023 г. е избран за ректор на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.