Проф. д-р д.м. Добромир Димитров

Slavcho TomovПроф. д-р д.м. Добромир Димитров

Медицински университет - Плевен

Проф. д-р Добромир Димитров е възпитаник на МУ-Плевен, лекар със специалност „Обща хирургия“ с интереси в областта на онкологията, лапароскопската и роботизираната хирургия, фокусираната ултразвукова хирургия. По пътя на професионалното си развитие е бил част от реализацията на значимите иновационни проекти на висшето училище – въвеждане на проблемно-базирано обучение (ПБО), сентинелна лимфна биопсия, минимално инвазивна хирургия, роботизирана хирургия, ХАЙФУ хирургия, изграждане на Центъра за компетентност „Леонардо Да Винчи“, на Телекомуникационния ендоскопски център и много други.

Проф. Димитров е натрупал полезен управленски опит, заемайки ръководни длъжности още от студентските си години - зам.-председател на Студентски съвет, секретар и председател на организационните комитети на Първата, Втората и Третата международни научни конференции за студенти и млади лекари, превърнала се в емблема на университета. От 5 години е част от Академичното Ръководство като зам.-декан на Факултет „Медицина“. Проф. Димитров има 13-годишен опит като преподавател, преподавайки съвременни познания в областта на хирургията. Инициатор е за въвеждане на нова дисциплина в учебния план за специалност „Медицина“ – Минимално инвазивна хирургия. Ръководител е на Кръжока по онкохирургия от 9 години.

Проф. Димитров е член на Българско Хирургично Дружество, на ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metobolism), на European Society of Coloproctology, на управителния съвет на International Society of Minimally Invasive and Non- Invasive Medicine, на European Society of Surgical Oncology (ESSO), на Society of Laparoendoscopic Surgeons SLS. Той е асоцииран редактор на Journal of Biomedical and Clinical Research и рецензент в списание Journal of the Pancreas.  

Професор Димитров е носител на множество награди - Млад учен на МУ-Плевен, стипендия „Джон Бризби“, DAAD стипендия на Немското академично дружество и „Млад медик на България“ за 2015 г. Проф. Димитров е Почетен професор на Chongqing Medical University, Китай.