ОТВОРЕНО ПИСМО на Съвета на ректорите по повод неизпълнение на поетите от държавата ангажименти заложени в Закона за висше образование

15 Май

ОТВОРЕНО ПИСМО на Съвета на ректорите по повод неизпълнение на поетите от държавата ангажименти заложени в Закона за висше образование