Становище по повод: внесения за разглеждане в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия

26 Мар

Становище по повод: внесения за разглеждане в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия